Trafik

Vilka bötesbelopp gäller vid de vanligaste trafikförseelserna?Följande bötesbelopp gäller från och med den 1 oktober 2006.

Hastighet

Skyddsutrustning

Fört fordon mot rött ljus

Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon

Fört fordon utan att ha belysning tänd under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt på grund av väderförhållanden eller liknande

Fordonslast som inte är fastgjord eller övertäckt

Otillåten paråkning på cykel/moped, det vill säga skjutsning

Överträdelse av omkörningsförbud, 3.000 kronor.

Ej iakttagit stopplikt

Ej iakttagit väjningsplikt

Ej givit tecken vid sväng

Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just ska gå ut på obevakat övergångsställe

Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon

Däck

Utrustning

Registreringsskyltar

Körkort

Vid färd ej medfört körkort/bevis om att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet. Gäller personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I, är bötesbeloppet 500 kronor.

Källa: Polisen