Sjuk

Har läkarna manipulerat dina journaler också?

“– Manipulationen har varit omfattande och skett systematiskt under en viss tid. Men vi har upptäckt slarvigt handskrivna förfalskningar och pÃ¥ nÃ¥got sätt har dessa personer lyckats fÃ¥ tag i originalhandlingar” säger Birgitta HÃ¥kanssons make Michael till SMP. Ett riktigt läskig historia hÃ¥ller just nu pÃ¥ att nystas upp i Växjö. Birgitta HÃ¥kansson har varit […]

Skrämmande kompetensbrist och brist på ansvar inom vården!

Jag har vid nÃ¥gra tillfällen pekat pÃ¥ Landstingets bristande roll som arbetsgivare. Det har bl a handlat om Landstingets syn pÃ¥ extraknäck bland läkare och bristen pÃ¥ översyn och tillämpning av policys. SvD skriver om en studie som ocksÃ¥ pekar pÃ¥ stora brister: “- Ju närmare vÃ¥rden man kommer desto större är bristen pÃ¥ kunskap […]

Läkare HAR humor!

INLÄGGET FINNS NUMERA PÅ VÅRDCENTRALEN