Polisen

Medborgargarden på nätet får nobben av EU

Det uppmärksammade lagförslaget där artister och andra upphovsmän ska ha rätt att ta del av fildelares identitet har fÃ¥tt bakläxa av EU:s generaladvokat. Lagförslaget anses strida mot direktivet om dataskydd. Detta direktiv har till syfte att skydda den personliga integriteten. EU menar att i detta fall väger den personliga integriteten tyngre än artisternas ekonomiska intressen. […]

Det är orättvist!

SÃ¥ har det dÃ¥ hänt. Efter 18 Ã¥rs klanderfri bilkörning har man Ã¥kt fast för fortkörning. Ã…kte frÃ¥n midsommarfirandet med släkten i dalarna i gÃ¥r i normalt tempo, d v s pendlade mellan 100 och 115 km/h pÃ¥ 90-väg. Det gick bra i ca 25 mil men sen blev det stopp. PÃ¥ en bred öppen […]