Rökning

Skrota landstingen och de privata sjukhusen, nu!

INLÄGGET FINNS NUMERA PÅ VÅRDCENTRALEN