Droger

Trendbrott: färre unga testar alkohol och droger

Enligt SvD har andelen nioklassare som testat alkohol eller andra droger halverats sedan bärjan av 2000-talet. Detta trots att flödet av bÃ¥de alkohol och droger fortsätter att öka. Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare tror att det kan bero pÃ¥ att samhällets insatser för att motverka missbruk börjar ge resultat. De vanligaste drogerna bland niondeklassare är […]